Go To Content
:::
Current Location Home > Tin tức và sự kiện mới nhất > Tin tức và sự kiện mới nhất
  • print
  • Go Back

Dịch vụ tình nguyện của Trung tâm Văn hóa nghệ thuật Tân di dân - Tuyển dụng tình nguyện viên

志工招募海報電子檔
志工招募海報電子檔

Dịch vụ tình nguyện của Trung tâm Văn hóa nghệ thuật Tân di dân - Tuyển dụng tình nguyện viên

Giờ mở cửa:

Thứ Ba đến Chủ Nhật (Đóng cửa vào Thứ Hai và các ngày lễ)
8:00 sáng đến 12:00 chiều 13:00 chiều đến 17:00 chiều

 

Điện thoại:

(04) 2380-0638

File download(or attachments)

  • Data update: 2022-04-21
  • Publish Date: 2022-04-14
  • Source: Civil Affairs Bureau
  • Hit Count: 196