Go To Content
:::
Current Location Home > Tin tức và sự kiện mới nhất > Tin tức và sự kiện mới nhất
  • print
  • Go Back

Bảng hạn chế những người đến Đài Loan(Áp dụng từ 12/04/2022)

f1649999557135
f1649999557135

Bảng hạn chế những người đến Đài Loan(Áp dụng từ 12/04/2022)

File download(or attachments)

Related pictures

  • Data update: 2022-04-22
  • Publish Date: 2022-04-22
  • Source: Civil Affairs Bureau
  • Hit Count: 119