Go To Content
:::
Current Location Home > Tin tức và sự kiện mới nhất > Tin tức và sự kiện mới nhất
  • print
  • Go Back

Nhận bưu kiện có chế phẩm thịt heo Nhiều nhất phạt 1.000.000 Đài tệ

越-郵包裁罰宣導
越-郵包裁罰宣導

Bắt đầu từ 20/5
Nhận bưu kiện có chế phẩm thịt heo
Nhiều nhất phạt 1.000.000 Đài tệ
Nếu kiểm tra ra trong bưu phẩm quốc tế có chế phẩm thịt heo đến từ vùng dịch tả heo châu Phi
Sẽ xử phạt người nhận theo “Điều lệ phòng chống bệnh truyền nhiễm động vật”
◍Lần 1 phạt 200.000 Đài tệ
◍Lần 2 (trở lên) phạt 1.000.000 Đài tệ

Related links(or extended reading)

  • Data update: 2022-05-30
  • Publish Date: 2022-05-30
  • Source: Civil Affairs Bureau
  • Hit Count: 88