Go To Content
:::
Current Location Home > Tin tức và sự kiện mới nhất > Tin tức và sự kiện mới nhất
  • print
  • Go Back

Về việc lấy ngày 29/4/2022 làm “ngày mốc nối lại đường bay” trong “Kế hoạch thực hiện Chuyên án Người nước ngoài ở quá hạn lưu (cư) trú yên tâm tiêm vaccine Covid-19 – Nguyên tắc Không quản chế” và các câu hỏi & giải đáp liên quan.

Cơ quan tạo lập: Sở Di dân - Bộ Nội chính

Ngày cập nhật:28/4/2022

Q1Những đối tượng nào được áp dụng phương pháp “Không quản chế” trong Chuyên án Người nước ngoài ở quá hạn lưu (cư) trú yên tâm tiêm vaccine Covid-19 miễn phí”?

A1:Người nước ngoài ở quá hạn lưu (cư) trú (người nước ngoài bao gồm người mang quốc tịch nước ngoài, người Trung Quốc Đại Lục, người Hongkong, Macau và người không quốc tịch) kể từ ngày thực hiện “Chuyên án Người nước ngoài ở quá hạn lưu (cư) trú yên tâm tiêm vaccine Covid-19 miễn phí” (sau đây gọi tắt là Chuyên án này) ngày 03/12/2021 trở đi (thời gian kết thúc Chuyên án này sẽ được thông báo riêng) đã hoàn thành tiêm vaccine Covid-19 và được cấp thẻ ghi nhớ tiêm chủng Covid-19, chủ động liên hệ cơ quan trị an (gồm các trạm phục vụ, đội chuyên cần của Sở Di dân tại các thành phố trực thuộc trung ương, các huyện (thành phố)) làm thủ tục tự đầu thú và cung cấp các giấy tờ chứng minh như “thẻ ghi nhớ tiêm chủng Covid-19”, “thông tin đặt chỗ chuyến bay” (đồng thời nộp tiền phạt lưu/cư trú quá hạn), được thông qua xét duyệt và xuất cảnh trong thời hạn quy định, mới được miễn giảm thời gian cấm nhập cảnh.

 Q2Nội dung cụ thể của phương pháp “Không quản chế” trong Chuyên án này là gì?

A2:Xét thấy trong giai đoạn hiện nay, các chuyến bay quốc tế đã dần khôi phục lượng vận tải, thời hạn xuất cảnh và những điều cần chú ý đối với người đã tiêm vaccine và ra tự thú trong thời gian thực hiện Chuyên án này như sau:  

  1. Với người đã tiêm vaccine và tự ra đầu thú trong thời gian thực hiện Chuyên án này và trước “ngày mốc nối lại đường bay” (ngày 29/4/2022): trong vòng 6 tháng kể từ ngày kế tiếp của “ngày mốc nối lại đường bay” (tức ngày 29/10/2022) phải xuất cảnh khỏi Đài Loan, mới được miễn giảm thời gian cấm nhập cảnh.

  2. Với người đã tiêm vaccine trong thời gian thực hiện Chuyên án này nhưng sau “ngày mốc nối lại đường bay” mới tự ra đầu thú: trong vòng 40 ngày kể từ ngày kế tiếp của ngày tự ra đầu thú phải xuất cảnh khỏi Đài Loan, mới được miễn giảm thời gian cấm nhập cảnh.

  3. Với người không xuất cảnh trong thời hạn quy định sẽ bị hủy bỏ tư cách tự ra đầu thú, đồng thời bị xử phạt và quản chế thời gian cấm nhập cảnh.

Q3: Những trường hợp người nước ngoài ở quá hạn lưu (cư) trú nào không được áp dụng phương pháp “Không quản chế” của Chuyên án này?

A3:Người nước ngoài ở quá hạn lưu (cư) trú đã tự ra đầu thú trước đó nhưng không xuất cảnh khỏi Đài Loan trong thời hạn quy định, bị Sở Di dân điều tra ra và ghi chú trong hồ sơ, hoặc (từng) bị cơ quan trị an đưa ra điều tra, xét xử vì có liên quan đến các vụ án (VD: vụ án vi phạm quy định pháp luật về các tội hình sự, luật duy trì trật tự xã hội, luật dịch vụ việc làm), bị quy án mà không phải do tự ra đầu thú, thì đều không được áp dụng cơ chế “Không quản chế” của Chuyên án này.   

 Q4Nếu người nước ngoài ở quá hạn lưu (cư) trú và không đi tiêm vaccine Covid -19 trong thời gian thực hiện Chuyên án này thì có được áp dụng phương pháp “Không quản chế” của Chuyên án này không?

A4:Người nước ngoài ở quá hạn lưu (cư) trú phải đi tiêm vaccine Covid-19 (ít nhất 1 mũi) trong thời gian thực hiện Chuyên án này mới được áp dụng các quy tắc liên quan của phương pháp “Không quản chế”. Với trường hợp người nước ngoài ở quá hạn lưu (cư) trú đã tiêm vaccine trước thời điểm thực hiện Chuyên án này: nhằm khuyến khích những đối tượng này đạt được hiệu quả bảo vệ hoàn chỉnh của vaccine, trong thời gian thực hiện Chuyên án, nếu hoàn thành mũi tiêm vaccine Covid-19 thứ 2 hoặc thứ 3 (mũi tăng cường) và cung cấp “Thẻ ghi nhớ tiêm chủng vaccine Covid-19” làm bằng chứng thì cũng có thể được áp dụng phương pháp “Không quản chế”

Q5Nếu làm mất “Thẻ ghi nhớ tiêm chủng vaccine Covid-19” thì xin cấp lại thẻ và áp dụng phương pháp “Không quản chế” của Chuyên án này như thế nào?

A5:Nếu người nước ngoài ở quá hạn lưu (cư) trú đã hoàn thành tiêm vaccine làm mất “Thẻ ghi nhớ tiêm chủng vaccine Covid-19” thì trước hết hãy liên hệ cơ sở y tế nơi tiêm vaccine Covid-19 cho bản thân hoặc cơ quan y tế có thẩm quyền tại tỉnh (thành phố) để được tư vấn thủ tục cấp lại thẻ. Nếu đã được cơ sở y tế cấp lại “Thẻ ghi nhớ tiêm chủng vaccine Covid-19” thì cũng có thể áp dụng phương pháp “Không quản chế” của Chuyên án này (Nghiêm cấm giả mạo “Thẻ ghi nhớ tiêm chủng vaccine Covid-19” của người khác để làm chứng nhận tiêm chủng, những ai bị bắt sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật).

Q6Tôi có thể nhận được hoặc xin tư vấn thông tin về phương pháp “Không quản chế” của Chuyên án này thông qua kênh nào?

A6:Thông tin về phương pháp “Không quản chế” của Chuyên án này được cập nhật thường xuyên trên trang web thông tin toàn cầu của Sở Di dân Bộ Nội chính Trung Hoa Dân Quốc, địa chỉ trang web: http://www.immigration.gov.tw, có thể lên mạng tra cứu thông tin mới nhất; nếu có thắc mắc liên quan thì có thể liên hệ đội chuyên cần, trạm phục vụ tại các thành phố trực thuộc trung ương, huyện (thành phố) để được tư vấn.

File download(or attachments)

Related links(or extended reading)

  • Data update: 2022-05-30
  • Publish Date: 2022-05-30
  • Source: Civil Affairs Bureau
  • Hit Count: 132