Go To Content
:::
Current Location Home > Tin tức và sự kiện mới nhất > Tin tức và sự kiện mới nhất
  • print
  • Go Back

TRẠM TIÊM CHỦNG VẮC XIN NGỪA COVID-19 TẦNG 2 QUẢNG TRƯỜNG ĐÔNG HIỆP MỞ THÊM ĐỢT TIÊM MỚI TỪ NGÀY 5 THÁNG 6 ĐẾN HẾT NGÀY 26 THÁNG 6 VÀO CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN!!!

東協快打站6月5日至6月26日海報-越南版
東協快打站6月5日至6月26日海報-越南版
  • Data update: 2022-06-13
  • Publish Date: 2022-06-13
  • Source: Civil Affairs Bureau
  • Hit Count: 79