Go To Content
:::
Current Location Home > Thông tin đời sống Tân di dân > Giáo dục và Học tập
  • print
  • Go Back

Học tiếng Trung dễ dàng, nghe nói thông thạo

一、Trường tiểu học và trung học công lập kèm theo giáo trình trường dạy thêm chính quy

★ Tháng 5~6 hàng tháng bắt đầu

     đăng ký

★ Sau khi tốt nghiệp chính phủ cấp

    cấp bằng tốt nghiệp.

 

二、Lớp học cơ bản dành cho tân cư dân

Giảng dạy phiên âm và nhận biết chữ (Vui lòng gọi cho Cục Giáo dục để biết thông tin trường học và thời gian tổ chức)

 

Đơn vị tư vấn:

Cục giáo dục - Phòng giáo dục xã hội chính phủ thành phố Đài Trung

(04)22289111#54500

Related links(or extended reading)

  • Data update: 2022-04-07
  • Publish Date: 2022-04-07
  • Source: Civil Affairs Bureau
  • Hit Count: 187