Go To Content
:::
Current Location Home > Thông tin đời sống Tân di dân > Cơ sở y tế
  • print
  • Go Back

Giáo dục về chăm sóc sức khỏe, chăm sóc sức khỏe trẻ em

Trạm y tế các khu hướng dẫn và cung cấp các dịch vụ gồm thời kỳ trước khi mang thai, trước khi sanh, chăm sóc sau khi sanh đẻ, kỹ năng chăm sóc trẻ sơ sinh, điều tiết sinh sản, hỗ trợ tân cư dân xin trợ cấp khám thai vv .

 

Phụ nữ mang thai thuộc tân cư dân trước khi nhập tịch chưa được hưởng bảo hiểm y tế, được phép nộp đơn xin trợ cấp khám thai, mỗi thai được trợ cấp 10 lần.

Vui lòng liên hệ với trạm y tế địa phương

 

Có sự trợ giúp của nhân viên phiên dịch khi khám !

 

Đơn vị tư vấn:

Cục y tế thành phố Đài Trung - Phòng bảo vệ sức khỏe

(04)25265394 #2410

Danh sách trạm y tế thành phố Đài Trung

 

Danh sách trạm y tế khu vực thành phố Đài Trung

 

Tên đơn vị

Điện thoại

Tên đơn vị

Điện thoại

Khu vực  thành phố

Trạm y tế khu Tây

04-22223811

Trạm y tế

khu Tây Thuần

04-27027068

Trạm y tế khu Đông

04-22834121

Trạm y tế

khu Nam Thuần

04-23827640

Trạm y tế khu Nam

04-22629735

Trạm y tế

khu Bắc Thuần

- Quân Công

04-22392638

Trạm y tế khu Bắc

04-22359182

Trạm y tế

khu Bắc Thuần

– Tứ Dân

04-24211945

Vùng  núi

Trạm y tế

khu Phong Nguyên

04-25261170

Trạm y tế

khu Đông Thế

04-25873872

Trạm y tế khu Hậu Lí

04-25562048

Trạm y tế khu Đại Nhã

04-25661091

Trạm y tế khu Đàm Tử

04-25324643

Trạm y tế khu Tân Xã

04-25813514

Trạm y tế

khu Thần Cương

04-25622792

Trạm y tế khu Hòa Bình

04-25942781

Trạm y tế

khu Thạch Cương

04-25721887

Trạm y tế khu Lê Sơn

04-25989540

Vùng biển

Trạm y tế

khu Đại Giáp

04-26872153

Trạm y tế khu Ngọ Khê

04-26562809

Trạm y tế khu Đại Đỗ

04-26992111

Trạm y tế khu Sa Lộc

04-26625040

Trạm y tế

khu Thanh Thủy

04-26222639

Trạm y tế

khu Ngoại Phủ

04-26833835

Trạm y tế khu Đại An

04-26713681

Trạm y tế

khu Long Giềng

04-26352228

Đại Thuần

Trạm y tế khu Đại Lí

04-24061500

Trạm y tế

khu Sương Phong

04-23393022

Trạm y tế

khu Thái Bình

04-23938083

Trạm y tế khu Ô Nhật

04-23381027

 

  • Data update: 2022-04-14
  • Publish Date: 2022-04-13
  • Source: Civil Affairs Bureau
  • Hit Count: 171