Go To Content
:::
Current Location Home > Thông tin đời sống Tân di dân > Phòng chống bạo lực gia đình
  • print
  • Go Back

Gia đình không vấn đề, hôn nhân hạnh phúc

Có thể gọi điện, gặp mặt hoặc liên lạc qua email để tư vấn với trung tâm giáo dục gia đình, hỗ trợ giải quyết các vấn đề có liên quan đến giới tính, hôn nhân, cha mẹ và con cái, quan hệ trong gia đình hoặc các vấn đề tâm lý cá nhân~

Giáo dục con cái

Quan hệ thân thiết

Giao tiếp cha mẹ và con

Quan hệ gia đình

Tìm hiểu trước hôn nhân

Điều tiết cảm xúc

Thích nghi cuộc sống

 

Tư vấn điện thoại:

“4128185 Đường dây nóng tư vấn hỗ trợ giáo dục gia đình”

Gọi trực tiếp bằng điện thoại bàn: 412-8185

Gọi trược tiếp bằng di động: 02-4128185。

Trung tâm Phòng chống Bạo lực gia đình và Xâm hại tình dục thành phố Đài Trung

04-22289111#38800

Related links(or extended reading)

  • Data update: 2022-04-14
  • Publish Date: 2022-04-13
  • Source: Civil Affairs Bureau
  • Hit Count: 168