Go To Content
:::
Current Location Home > Thông tin đời sống Tân di dân > Tuyên truyền pháp luật
  • print
  • Go Back

Hỗ trợ pháp lý chu đáo,quyền lợi được đảm bảo

一、Tư vấn pháp luật

Có luật sư đảm nhiệm hỗ trợ cố vấn pháp luật, giải đáp vấn đề thắc mắc

của công chúng

(1)  Phòng tư vấn pháp luật tại lầu 10 Trung tâm tòa nhà hành

      chính đại lộ Đài loan chính phủ Tp Đài Trung :

      Thứ Hai ~ thứ Sáu  09:00~12:00, 14:00~17:00

      Phòng Tư vấn Pháp luật chuyên nghiệp: Thứ Tư  14:00~17:00

(2) Tại Trung tâm Dịch vụ Người tiêu dùng ở tầng 2 Tòa thị chính

      Thành phố trên đường Dương Minh, khu Phong Nguyên, Tp Đài Trung:

      Thứ Hai ~ thứ Sáu  14:00~17:00

(3) Tư vấn pháp luật qua điện thoại vào ban đêm (đường dâynóng

      04-22177300):

      Thứ Hai, Ba và Năm  17:00~19:00

(4) Các phòng dịch vụ tư vấn pháp luật của tất cả các văn phòng khu,

      hoan nghênh các bạn Tân dư dân đến địa điểm gần nhất để được phục vụ

 

二、Bảo vệ tức thì

Đơn vị tư vấn : Cục pháp lý chính phủ Tp Đài Trung (04)22289111#23610, 23611

Danh sách ủy ban nhân dân khu vực thành phố Đài Trung (Như phụ lục 2)

Đường dây nóng :113

Đường dây nóng báo án:110

 

三、Báo án bạo hành gia đình

Nội dung phục vụ:

(1)Cung cấp dịch vụ tư vấn cho người bị hại, hỗ trợ xin cấp lệnh bảo vệ;

(2)Thực hiện các biện pháp dịch vụ bảo vệ người bị hại (cùng đến phiên tòa, dịch vụ tư vấn pháp lý, thu xếp nơi trú ẩn khẩn cấp, phụ đạo giới thiệu nghề nghiệp, phụ đạo cho trẻ em chứng kiến bạo lực gia đình, v.v.);

(3) Trợ cấp cho nạn nhân của bạo lực gia đình.

 

Đơn vị tư vấn:

Trung tâm phòng chống bạo lực gia đình và xâm hại tình dục chính phủ thành phố Đài Trung (04)22289111#38750

 

 

 

  • Data update: 2022-04-13
  • Publish Date: 2022-04-13
  • Source: Civil Affairs Bureau
  • Hit Count: 156