Go To Content
:::
Current Location Home > Thông tin đời sống Tân di dân > Quảng bá văn hóa đa nguyên
  • print
  • Go Back

Mượn sách nhanh chóng tại thư viện,tưởng xa mà lại gần

一、Sách tại thư viện Tp Đài Trung rất đa dạng dành cho tân cư dân

 Cho mượn sách, tạp chí đa ngôn ngữ, sách dành cho trẻ em, truyện tranh.

 Thưởng thức và cho mượn video âm nhạc đa quốc gia.

 Không gian đọc sách dành cho phụ huynh và trẻ em.

 

Tư vấn thông tin:

Lầu 2  số 260 đoạn 3 đường Hán Khê Tây khu Bắc Thuần (04)24372584

 

二、Chuyên khu dành cho đọc sách đa văn hóa

Thư viện sách công cộng của thành phố có trang bị “Chuyên khu dành cho đọc sách đa văn hóa” cung cấp các loại sách tiếng Indo, Việt Nam, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc và các ngôn ngữ khác , chỉ cần có thẻ mượn sách, bạn có thể mượn sách tại các quầy phục vụ của tất cả thư viện trên toàn khu vực.

Đơn vị tư vấn:

Thư viện thành phố Đài Trung

(04)24225101

  • Data update: 2022-04-13
  • Publish Date: 2022-04-13
  • Source: Civil Affairs Bureau
  • Hit Count: 346