Go To Content
:::
Current Location Home > Dịch vụ thông dịch > Dịch vụ thông dịch
  • print
  • Go Back

Thời gian phục vụ của Thông dịch ở các Trạm y tế thành phố Đài Trung

Thời gian phục vụ của Thông dịch ở các Trạm y tế thành phố Đài Trung

  1. Vì một số bạn Tân di dân (cư dân mới) sau khi đến Đài Loan vẫn còn gặp khó khăn khi giao tiếp bằng tiếng Trung, nên Cục Y tế có cung cấp dịch vụ thông dịch về vấn đề chăm sóc sức khỏe cho Tân di dân tại 28 Trạm y tế thuộc các khu vực gồm khu Trung Tây, khu Đông (trừ trạm y tế HePing và LiShan).
  2. Trạm y tế HePing (Hòa Bình) và Trạm y tế LiShan (Lê Sơn) hiện nay tuy không có nhân viên thông dịch, nhưng nếu cần dịch vụ thông dịch thì vẫn có thể đăng ký với Cục Y tế, chúng tôi sẽ mời thông dịch ở khu vực khác đến hỗ trợ phục vụ.
  3. Hoan nghênh các bạn Tân di dân sử dụng dịch vụ nếu có nhu cầu. Ngoài ra, các bạn Tân di dân hoặc những người thông thạo tiếng Việt, Indonesia, Campuchia, Thái Lan, v.v. nếu có nguyện vọng trở thành thông dịch viên, đều hoan nghênh đăng ký.

4. Nếu có thắc mắc liên quan, vui lòng liên hệ: (04)-25265394  máy nhánh: 2411

  • Data update: 2022-05-30
  • Publish Date: 2022-05-30
  • Source: Civil Affairs Bureau
  • Hit Count: 132