Go To Content
:::
Current Location Home > Dịch vụ thông dịch > Dịch vụ thông dịch
  • print
  • Go Back

Danh sách thông dịch viên hợp tác với Cục Lao động thành phố Đài Trung

Danh sách thông dịch viên hợp tác với Cục Lao động thành phố Đài Trung

Phương thức liên hệ

Đơn vị thực hiện: Ban Sự vụ Lao động nước ngoài - Cục Lao động thành phố Đài Trung

Người giải quyết: WU, MEI-YING

TEL: 04-22289111#35555

Điạ chỉ: lầu 4, số 99, đoạn 3 Đại lộ Đài Loan (Taiwan Blvd.), khu Xitun, TP Đài Trung

  • Data update: 2022-05-30
  • Publish Date: 2022-05-30
  • Source: Civil Affairs Bureau
  • Hit Count: 69