Go To Content
:::
Current Location Home > Thông tin đời sống Tân di dân > Đào tạo và Việc làm
  • print
  • Go Back

Cục Lao động thành phố Đài Trung - Chuyên mục Tân di dân

Chuyên mục Tân di dân

Tôi rời xa quê hương đến Đài Loan, làm sao để tìm được một công việc ổn định? Chính quyền thành phố Đài Trung có thành lập bộ phận chuyên trách cung cấp các dịch vụ bao gồm đăng ký tìm việc làm, tư vấn việc làm, giới thiệu việc làm và xúc tiến đào tạo nghề, v.v. Ngoài ra còn tổ chức các hoạt động xúc tiến việc làm, hỗ trợ Tân di dân tìm hiểu về năng lực làm việc trong các ngành nghề khác nhau, để họ kết nối thuận lợi với các khóa đào tạo nghề, tìm việc làm hoặc lập nghiệp; giúp họ lựa chọn được công việc phù hợp và đảm bảo quyền lợi bản thân, phát triển thuận lợi ổn định ở môi trường làm việc.

Related links(or extended reading)

  • Data update: 2022-05-30
  • Publish Date: 2022-05-30
  • Source: Civil Affairs Bureau
  • Hit Count: 45