Go To Content
:::
Current Location Home > Thông tin đời sống Tân di dân > Quảng bá văn hóa đa nguyên
  • print
  • Go Back

Trung tâm tài nguyên khu trung tâm Thư viện công cộng

Trung tâm tài nguyên khu trung tâm Thư viện công cộng

Trung tâm tài nguyên khu Trung tâm đặt tại tầng hầm F1 tòa nhà A và tầng 3 tòa nhà B Chi nhánh Huludun của Thư viện thành phố Đài Trung, thư viện có 4 mảng chủ đề chính bao gồm “Sáng tạo văn hóa”, “Văn hóa đa nguyên”, “Tri thức” và “Thanh thiếu niên”. Ngoài ra còn cung cấp dịch vụ điều động sách báo giữa các huyện/thành phố và các hoạt động quảng bá đọc sách, khiến người dân yêu thích đọc sách, qua đó bồi dưỡng thói quen đọc sách chủ động, nâng cao khả năng đọc sách và năng lực cạnh tranh của người dân.

■ Trung tâm tài nguyên khu trung tâm

Chi nhánh Huludun của Thư viện thành phố Đài Trung

Điạ chỉ: số 782, đường Yuanhuan E., khu Fengyuan, TP Đài Trung 420216

TEL: 04-25260136

FAX: 04-25244498

Related links(or extended reading)

  • Data update: 2022-05-30
  • Publish Date: 2022-05-30
  • Source: Civil Affairs Bureau
  • Hit Count: 270