Go To Content
:::
Current Location Home > Tin tức và sự kiện mới nhất > Tin tức và sự kiện mới nhất
  • print
  • Go Back

Quy định nhập cảnh dành cho doanh nhân nước ngoài nhập cảnh vào Đài Loan

quy-định-nhập-cảnh-da-nh-cho-doanh-nhân-nước-ngoài-nhâ-p-ca-nh-vào-đài-loan
quy-định-nhập-cảnh-da-nh-cho-doanh-nhân-nước-ngoài-nhâ-p-ca-nh-vào-đài-loan

Trung tâm Chỉ huy Phòng chống Dịch bệnh Đài Loan (CECC) đã thông báo các quy định nhập cảnh đối với khách doanh nhân nước ngoài vào ngày 7 tháng 3 năm 2022.

1. Đối với những doanh nhân nước ngoài muốn đến Đài Loan với mục đích thăm doanh nghiệp, đầu tư hoặc thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng, họ có thể nộp đơn từ R.O.C. (Đài Loan) cơ quan đại diện ở nước ngoài để xin giấy phép nhập cảnh (thị thực) đặc biệt. Tuy nhiên, nếu họ là người có Thẻ đi lại doanh nhân APEC (ABTC), họ có thể xuất trình thẻ ABTC và các giấy tờ / thư mời hoạt động kinh doanh của họ khi đến Đài Loan.

2. Đối với những Cư dân Trung Quốc Đại lục, Hồng Kông / Macao muốn đến Đài Loan với mục đích hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng hoặc là một phần của chuyển giao nội bộ trong các doanh nghiệp đa quốc gia, họ có thể nộp đơn từ Sở Di dân Đài Loan để được cấp giấy phép nhập cảnh.

  • Data update: 2022-06-13
  • Publish Date: 2022-06-13
  • Source: Civil Affairs Bureau
  • Hit Count: 185